Danas: 04. Septembar 2015. Kontakt | Prijavite problem | Sitemap | English

Lokalna uprava
AKTUELNO
GLAVNI ADMINISTRATOR
SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTATORA
ORGANI LOKALNE UPRAVE
AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU
SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I   FINANSIJE
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I   DRUŠTVENE DJELATNOSTI
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE
SLUŽBA ZAŠTITE


Pitajte predsjednika

Ukoliko imate pitanje za predsjednika kliknite ovde:Prijavite korupciju

Ovdje možete prijaviti koruptivnu radnju zaposlenih u lokalnoj samoupraviMeđunarodni projekti

Stranica koja sadrži detalje o međunarodnim projektima

    LOKALNA UPRAVA     DOBRODOŠLI na web sajt opštine Bar   |   Tačno vrijeme:

Saopstenje

OVDJE MOZETE PREUZETI INTERNI OGLAS IZMEDJU ORGANA LOKALNE UPRAVE OPSTINE BAR ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREDJENO VRIJEME u Sluzbi za pravne poslove i pracenje usaglagenosti propisa jednog izvrsioca, na radno mjesto Samostalni savjetnik I za pravne poslove iz nadleznosti Opstine


Saopstenje

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), člana 29 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 44/10), člana 75 Statuta Opštine Bar ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 6/11), i člana 38 Odluke o montažnim objektima privremenog karaktera ("Sl.list CG - opštinski propisi", br. 39/14), predsjednik Opštine Bar, oglašava :
 


Saopstenje

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), člana 29 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 44/10), člana 75 Statuta Opštine Bar ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 6/11), i člana 38 Odluke o montažnim objektima privremenog karaktera ("Sl.list CG - opštinski propisi", br. 39/14), predsjednik Opštine Bar, oglašava 
 


Saopstenje

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 44/10), Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Sl.list RCG", br.20/04), Odluke Vlade Crne Gore o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti koja pripada Opštini Bar („Sl. List CG", br. 18/14), Odluke Vlade Crne Gore o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje imovinskih prava na nepokretnosti koja pripada Opštini Bar („Sl. list CG", br. 13/14), Odluka o pokretanju postupka prodaje zemljišta („Sl. list CG - opštinski propisi", br. 35/14), Komisija za sprovođenje postupka prodaje građevinskog zemljišta, objavljuje:
 
 


Saopštenje

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), člana 29 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 44/10), člana 75 Statuta Opštine Bar ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 6/11), i člana 35 Odluke o privremenim objektima ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 40/12), predsjednik Opštine Bar, ponovo oglašava:
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>Preuzmite dokumenta

Poziv za strucnu javnu raspravu

Nacrt Lokalnog plana za unaprijeđenje rodne ravnopravnosti za Opštinu Bar

STATUT OPŠTINE BAR

Pretraga

Sajt opštineBar